Jordprøvetakning i forbindelse med valg av avløpsløsning.


KORT FORTALT OM JORDPRØVETAKNING:


Det stilles idag krav til at områder hvor det er mulighet for naturlig infiltrasjon av avløpsvann benytter denne muligheten. Dette kommer av at et infiltrasjonsanlegg renser langt bedre enn de renseanleggene vi idag finner på markedet.

Kommunen stiller da krav om at en nøytral part skal ta jordprøver og en gi vurdering for å finne ut om den stedlige massen er egnet for infiltrasjon.

Dersom massen er av en god nok kvalitet og det ikke finnes andre forhold som er til hinder for etablering av et infiltrasjonsanlegg, prosjekterer vi en infiltrasjonsløsning til kunden.


Skulle området vise seg å være uegnet for infiltrasjon vil vi kunne skrive en rapport som gjør at dere får montere et valgfritt renseanlegg fra en av de SINTEF godkjente leverandørene. Alle godkjente anlegg/leverandører finner dere ved å trykke på knappen under: 

Vi kan hjelpe deg å prosjektere en rekke ulike avløpsløsninger:- Ulike typer Infiltrasjonsanlegg

- Renseanlegg

- Gråvannsanlegg

- Tilkobling til offentlig kloakk